help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 november 1974 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 15 mei 1973 tot bepaling van de personeelsnormen van toepassing op de inrichtingen met een internaatsstelsel voor minderjarigen, diensten die gezinsvervangende tehuizen organiseren en diensten voor plaatsing in gezinnen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/1974
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/1974
Pagina:14468
Advies van de Raad van State U - D