help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1956 tot vaststelling van het model-huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden, opgericht in de ondenemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Nationaal Paritair Comité van de gezondheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/1956
Pagina:2208
Advies van de Raad van State 5010
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking