help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/09/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/2005
Editie:2
Pagina:42080
Advies van de Raad van State 38669
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 1 en 2: 01/12/2004

Periode van geldigheid van 01/12/2004 tot ...