help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 maart 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1971 waarbij de diensten van het Hoofdbestuur met uitzondering van de diensten van de werkplaatsen van het "Belgisch Staatsblad" ieder als een afzonderlijke eenheid in het Ministerie van Justitie worden beschouwd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/1974
Pagina:4046
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking