help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 1994 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan [van] 8 juli 1993 betreffende de rangschikking per niveau en per rang van de graden die de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen bekleden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/1994
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/1994
Pagina:27505
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1993