help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 mei 1975 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1975, gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, haven van Antwerpen"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/1975
Pagina:7264
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking