help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 236 van 31 december 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit nr.185 van 30 december 1982 houdende de organisatie, voor de kleine en middelgrote ondernemingen, van een specifiek stelsel voor de aanwending van de loonmatiging voor de tewerkstelling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1983
Nummer: 236
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1984
Pagina:523
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15918
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 31/12/1986 (zie W 22/01/1985, art. 43)

Periode van geldigheid van 27/01/1984 tot 31/12/1986