help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 februari 1975 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de benoeming bij de wetenschappelijke inrichting van de Staat "Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën", en de regeling van de geldelijke toestand van de personeelsleden in dienst bij dit Centrum


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1975
Pagina:2872
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1975