help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Financiewet van 29 november 1978 voor het begrotingsjaar 1979 en wet tot vaststelling van de legersterkte


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/1978
Pagina:15485
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1979

Art. 22: aanslagjaar 1979

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1979