help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat de Regie voor Maritiem Transport, de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten en de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/1999
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1999
Pagina:11179
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 2

Periode van geldigheid van 01/03/1997 tot ...