help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 augustus 1899 tot goedkeuring van de tussen België en Brazilië gesloten Overeenkomst tot regeling van de tussenkomst der consuls in zake nalatenschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/08/1899
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1899
Pagina:3465
Advies van de Raad van State --