help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 juli 1932 tot goedkeuring van de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst van 6 juli 1912 betreffende de verzekering tegen arbeidsongevallen, ondertekend op 16 juli 1931, te Brussel, tussen België en Duitsland


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1932
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/1934
Pagina:316
Advies van de Raad van State - -