help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 6 december 2004 - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Interpretatieregel betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - (artikel 28, § 1 - ineterpretatieregel 13)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2004
Aard van de akte: Interpretatieregel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2004
Editie:2
Pagina:86911
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2004

Periode van geldigheid van 01/03/2004 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.