help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 augustus 1961 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten: a) Europese Monetaire Overeenkomst en bijlage, ondertekend op 5 augustus 1955, te Parijs; b) Protocol van voorlopige toepassing van de Europese Monetaire Overeenkomst, ondertekend op 5 augustus 1955, te Parijs; c) Aanvullende Protocol nr. 2 tot wijziging van de Europese Monetaire Overeenkomst, ondertekend op 27 juni 1958, te Parijs; d) Aanvullend Protocol nr. 3 tot wijziging van de Europese Monetaire Overeenkomst, ondertekend op 15 januari 1960, te Parijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/08/1961
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/1961
Pagina:7834
Advies van de Raad van State 7045