help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/2004
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/11/2004
Editie:2
Pagina:76583
Advies van de Raad van State 36882
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2003
Artikel 2: 01/09/2002 met de beperking evenwel dat hieruit voor de periode van 1 september 2002 tot en met 31 augustus 2003 geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de personeelsleden en de schoolbesturen met betrekking tot bezoldiging, vaste benoeming en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling
Artikelen 4, 5, 6 en 8: 01/09/2000 met de beperking evenwel dat hieruit voor de periode van 1 september 2000 tot en met 31 augustus 2003 geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de personeelsleden en de schoolbesturen met betrekking tot bezoldiging, vaste benoeming en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling

Periode van geldigheid van 01/09/2000 tot ...