help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 12 november 1976 betreffende de identiteitskaarten voor vreemdelingen, de verblijfskaarten van onderdanen van een lid-Staat der EEG, de bewijzen van inschrijving in het vreemdelingenregister, in het bijzonder wat betreft de wijze van afgifte ervan aan de betrokkenen, de levering van de formulieren aan de gemeenten en de controlemaatregelen in dat verband


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1976
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/1976
Pagina:14576
  • 19/11/1976 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Rechtzetting BS 19/11/1976 : datum van de akte