help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 september 1976 tot goedkeuring van de beslissingen van de raad van beheer van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van 30 juni 1976 en 1 september 1976 houdende vaststelling van sommige statutaire bepalingen voor het personeel van de instelling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/1976
Pagina:14382
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking