help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 september 1976 houdende toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport, voor de bediening en voor het onderhoud van de elektrische apparatuur aan boord van de multipurpose schepen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 29/10/1976
Pagina:13974
Advies van de Raad van State 12577