help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 december 1990 houdende verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het overlevingspensioen van de openbare sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/1991
Pagina:1696
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991