help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juni 2004 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/2004
Editie:3
Pagina:56092
Advies van de Raad van State 36231
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/07/2004 tot ...