help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/07/2004
Pagina:55249
  • 14/12/2020 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 25/09/2018
  • 02/06/2005 (Duitse vertaling)
  • 05/08/2004 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 36733
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2004

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 01/09/2004 tot ...
Opmerkingen Rechtzetting BS 05/08/2004: vervanging van de bijlagen.