help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 augustus 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van het ministerieel besluit van 24 januari 1969 tot vaststelling van de weddeschalen van de afgeschafte graden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/08/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/1976
Pagina:15108
Advies van de Raad van State --