help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met een sociaal oogmerk die in de hergebruiksector bedrijvig zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/2004
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/2004
Editie:1
Pagina:39902
Advies van de Raad van State 35731
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

De erkenningen die overeenkomstig de bepalingen van het BBHR 11/03/2004 toegekend werden, blijven geldig tot op het einde (art. 16 BBHR 16/07/2010).

Periode van geldigheid van 31/05/2004 tot 05/11/2010