help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 mei 2003 houdende instemming met het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, gedaan te Montreal op 28 mei 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/2004
Editie:1
Pagina:39220
Advies van de Raad van State 34191
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/05/2004 tot ...