help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 augustus 1976 tot wijziging, wat het Fonds voor de beroepsziekten betreft, van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut die onder toezicht staan van de Minister van Sociale Voorzorg kunnen titularis zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/10/1976
Pagina:12823
Advies van de Raad van State U - D