help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 december 1995 tot aanpassing van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 12 februari 1991 houdende reorganisatie van de Sociale dienst bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en tot organisatie van de overdracht van het beheer en de bezittingen van de sociale infrastructuren van de Regie der Gebouwen naar de Sociale dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/1995
Pagina:34527
Advies van de Raad van State 24757
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking