help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 november 1995 houdende vaststelling van de vergoedingen en vakantiegelden, toegekend aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de andere leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen, evenals aan de personen waarop een beroep wordt gedaan omwille van hun deskundigheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1995
Editie:2
Pagina:34306
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/12/1994