help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 juli 2003 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, om de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap in en buiten rechte te regelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/2003
Editie:1
Pagina:42717
Advies van de Raad van State 34552
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/09/2003 tot ...