help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 1995 betreffende de ambtshalve herziening van de beslissingen genomen inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/1995
Pagina:31078
Advies van de Raad van State 24532
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/11/1995 tot 01/01/1997