help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 tot vaststelling van het maximum aantal voertuigen waarvoor vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst afgeleverd kunnen worden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/2003
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/10/2003
Pagina:48264
Advies van de Raad van State 35591
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/10/2003 tot ...
Opmerkingen Bericht MB/BS 13/08/2003:
De tekst bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2003, op bladzijde 35961 en 35962, dient als onbestaande te worden beschouwd.