help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 september 2003 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Beauraing van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/09/2003
Pagina:47025
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/10/2003 tot 30/04/2018
Opmerkingen Het KB 07/09/2003 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij het ontwerp van besluit voor advies aan de Raad van State werd voorgelegd, bevat de databank geen besluiten die tijdelijk de zetel van het vredegerecht, van de politierechtbank of van een afdeling van de politierechtbank verplaatsen naar een andere gemeente van het arrondissement, in uitvoering van art. 72 van het Gerechtelijk Wetboek of van een andere bepaling.