help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2006 tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de ondersteuning van de "Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms, BCCM" en de omvorming van het BCCM-consortium tot een Belgisch "Biological Resource Centre"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/05/2006
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/2007
Editie:2
Pagina:52015
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/12/ 2005 (art.5)
Buiten werking: het akkoord wordt gesloten voor een periode van drie jaar (art.4) TT

Periode van geldigheid van 01/12/2005 tot 30/11/2008