help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 augustus 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 1979 houdende toekenning van een toelage voor het gebruik van zekere talen aan de ambtenaren van de Regie der Luchtwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/10/1990
Pagina:19333
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking