help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening (van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/07/2003
Aard van de akte: Verordening van het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2003
Editie:1
Pagina:42234
  • 10/04/2017 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van uittreksels van de akte zoals laatst gewijzigd bij VRIZIV 06/02/2017 (bijlagen 3 en 6)
  • 09/08/2004 (Rechtzetting)
    Bijlage 3: vervangen in het Frans
  • 16/10/2003 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2003
Art. 30: 01/10/2003

Overgangsbepalingen: art. 32 en 33

Periode van geldigheid van 01/09/2003 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.

Consolidatie in het Duits van uittreksels van de akte zoals laatst gewijzigd bij VRIZIV 06/02/2017: BS 10/04/2017 (2 editie, p. 49615)