help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 juli 2003 tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wapens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2003
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/2003
Pagina:40648
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/05/2003

Periode van geldigheid van 09/05/2003 tot ...