help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 februari 2003 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 5 november 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/2003
Editie:1
Pagina:37162
Advies van de Raad van State 33557
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/07/2003 tot ...