help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 13. Februar 2003 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 15. März 1974 zur Festlegung der ab dem 1. April 1972 gültigen Dienstpostentabelle für das vom Ministerium der Nationalen Erziehung und der Französischen Kultur beziehungsweise vom Ministerium der Nationalen Erziehung und der Niederländischen Kultur im Fortbildungsunterricht beschäftigte Personal

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 13 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/02/2003
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/2003
Pagina:33423
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2002

Periode van geldigheid van 01/12/2002 tot ...