help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 september 1962 houdende goedkeuring van het akkoord inzake de vaststelling van een gedeelte van het gemeenschappelijk douanetarief met betrekking tot de produkten van lijst G, opgenomen in het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, van de bijlage bevattende de voor de produkten van lijst G vastgestelde rechten, van de protocollen en van de slotakte, ondertekend op 2 maart 1960, te Rome


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/09/1962
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/1962
Pagina:9115
Advies van de Raad van State 7650