help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/05/2003
Editie:1
Pagina:29088
Advies van de Raad van State 33765
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning. Volledig uitgevoerd.
Art. 2 tot 19 en 32: 01/10/2004 (KB 21/10/2004)
Art. 20 tot 30: 01/03/2005 (KB 09/03/2005)
Art. 31 en 33: 01/12/2006 (KB 01/09/2006)

Periode van geldigheid van 01/10/2004 tot ...
Opmerkingen Deze wet werd volledig opgeheven op 11/12/2013 (om middernacht), behalve art. 19: "De personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Normalisatie worden bij de ontbinding ervan van ambtswege overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op de datum en op de wijze bepaald door de Koning. De in het eerste lid bedoelde personeelsleden aangeworven door het Bureau worden ambtshalve in verlof voor opdracht van algemeen belang voor de duur van hun contract geplaatst."