help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 juni 1977 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 1976 tot vaststelling van de maximum kostprijs per bed voorzien bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 maart 1965 betreffende de financiële tussenkomst van de Staat ten gunste van de inrichtende machten van kinderdagverblijven en kinderdag en nachtverblijven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/1977
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/10/1977
Pagina:12481
Advies van de Raad van State U - D