help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 februari 2003 tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/2003
Editie:1
Pagina:18083
Advies van de Raad van State 33410
Inwerkingtreding / Uitwerking Artikelen 1 en 2: 01/05/2003 (KB 03/05/2003)
Artikel 3: 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/04/2003 tot ...