help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 maart 1865 houdende oprichting van een Algemene Spaar- en Lijfrentekas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/03/1865
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/1865
Pagina:1313
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking