help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juli 2002 houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
2. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,

gedaan te Kyoto op 14 oktober 1994;

3. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
4. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,

gedaan te Minneapolis op 6 november 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/2003
Editie:1
Pagina:13286
Advies van de Raad van State 31878
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/03/2003 tot ...