help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 23 december 2002 - Ministeriële richtlijn MFO-5 houdende de opdrachten van federale aard uit te oefenen door de lokale politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en onroerende goederen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2002
Nummer: MFO-5
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2003
Pagina:2740
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum niet vermeld

Opmerkingen Alhoewel de akte door zijn auteur niet uitdrukkelijk als ministerieel besluit wordt betiteld, kan hij op grond van de inhoud ervan als dusdanig beschouwd worden. Het gaat inderdaad om "dwingende richtlijnen" in de zin van art. 61 van W 07/12/1998.