help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 juli 1991 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991, gesloten in het Paritair Subcomité voor de inrichtingen die niet aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid in de medisch-sociale sector en tot vaststelling van zijn statuten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/1991
Pagina:22192
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking