help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 maart 1978 tot wijziging voor de franstalige examens, van de regeling betreffende de inrichting en de werking van de examencommissie van de Staat voor het hoger middelbaar onderwijs en van de examencommissie van de Staat voor het hoger secundair technisch onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/03/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/1978
Pagina:3189
Advies van de Raad van State U - D