help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1990 houdende wijziging van het koninklijk besluit
van 9 mei 1989 tot regeling van de ten laste neming van kosten gemaakt binnen het verband van de uitvoering van opdrachten die de Commissie voor de informatisering van de sociale zekerheid voor werknemers werden toevertrouwd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1990
Editie:1
Pagina:6273
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1990 tot 30/06/1991