help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 september 2002 houdende goedkeuring van het derde beheerscontract gesloten tussen DE POST en de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/09/2002
Editie:2
Pagina:43184
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/09/2002 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 28/06/2002