help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 januari 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/2002
Editie:1
Pagina:41047
Advies van de Raad van State 30678
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/09/2002 tot ...
Opmerkingen intitulé exact de l'acte auquel il est porté assentiment = Accord ... (cf. avis)