help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 juni 1978 houdende vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 22 november 1966 met betrekking tot de toelagen voor bijzondere kosten bepaald bij artikel 70, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/1978
Pagina:7218
Advies van de Raad van State U - D